Archiwa tagu: Władysław Sebyła

Poeci, do piór! [KONKURS POETYCKI]

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Będzinie ogłosiła IX edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Władysława Stefana Sebyły. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział osoby do 18. roku życia, osoby dorosłe oraz twórcy nieprofesjonalni, których wiersze nigdy wcześniej nie były publikowane.

Organizator konkursu. Fot.; materiały prasowe.

Organizator konkursu. Fot.; materiały prasowe.

Konkurs składa się z kliku etapów. W pierwszym uczestnicy nadsyłają – na adres biblioteki – swoje utwory (termin mija 29 kwietnia br.). W kopercie powinno się znaleźć pięć wierszy, każdy z nich w pięciu egzemplarzach. Autor jest również zobowiązany załączyć pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych (szczegóły w regulaminie konkursu). W drugim etapie organizatorzy powołują członków jury, których obrady potrwają od 9 do 30 maja br. 10 czerwca uczestnik otrzyma powiadomienie o zakwalifikowaniu się do finału, zaś laureata poznamy 17 czerwca, podczas ceremonii ogłoszenia wyników i wręczenia nagród. Partnerami konkursu zostali: Instytut Mikołowski im. Rafała Wojaczka w Mikołowie, Towarzystwo Historyczne im. Szembeków w Warszawie oraz Urząd Miejski w Będzinie.

Celami konkursu są, jak czytamy w regulaminie, m.in.: rozbudzanie zainteresowań twórczością poetycką, budowanie kompetencji językowych, kształtowanie świadomych i twórczych postaw wobec języka polskiego czy upamiętnienie Władysława Stefana Sebyły.

Continue reading “Poeci, do piór! [KONKURS POETYCKI]” »