Archiwa tagu: teoria miłości

Ks. Grzegorz Strzelczyk i Szymon Hołownia. Niebo dla…

Strzelczyk G. (ks), Hołownia Sz., Niebo dla średnio zaawansowanych, Wydaw. Znak, Kraków 2013

Czy iść w stronę światła? Tak, jak najbardziej, nie mamy żadnych wątpliwości, że powołaniem każdego chrześcijanina jest zmierzanie do Domu Ojca. Metaforyczne użycie „światła” konstytuuje to, co dobre i prawdziwe, a wszystko, co dobre – jest przez Boga i dzięki Bogu. Niebo dla średnio zaawansowanych, rozmowa Szymona Hołowni z ks. Grzegorzem Strzelczykiem, klarownym, czasami dość dosadnym i kolokwialnym językiem stanowi wykład najważniejszych prawd wiary: krytycznie odnosi się do średniowiecznej, perwersyjnej pedagogiki strachu, która niepokornych, „poszukujących inaczej” i innowierców strącała do dantejskiego piekła; obala zakodowane w powszechnym myśleniu obrazy nieba, piekła czy czyśćca, i co najważniejsze; krytycznie analizuje jedną z sześciu głównych prawd wiary – „Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze”. Pozostaje pytanie: czy książka, w dobie zaniku krytycznego myślenia, kryzysu człowieka europejskiego (termin wprowadzony przez Edmunda Husserla) oraz zaniku ducha wzmocnionego przez dominację materializmu, staje w obronie wartości chrześcijańskich, takich jak: miłości (do Boga → do człowieka), prawdy (jest jeden Bóg) czy dobra (zło dobrem zwyciężaj, czyli nadstaw drugi policzek)? Jeśli tak, to ks. G. Strzelczykowi oraz Sz. Hołowni udało się upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Efektem lektury może być (ale nie musi) myśl nigdy nie jest za późno, przebudź się, zmierzaj w kierunku światła, jednak Niebo dla średnio zaawansowanych to przede wszystkim próba wyjścia z teologicznych meandrów zbawienia i potępienia w kierunku odbiorcy przeciętnego lub zanurzonego we współczesnej popkulturze atrakcyjnych, uskrzydlonych aniołów dwojga płci. W końcu głos ks. G. Strzelczyka i Sz. Hołowni jest głosem dla populi, który niebo ściąga na ziemię, a diabełkom zabiera to, co przyjęło się uważać za diabelskie: ogon, rogi czy kopyta.

Continue reading “Ks. Grzegorz Strzelczyk i Szymon Hołownia. Niebo dla…” »

O miłości. Teorie filozoficzno-teologiczne (od Platona do Fromma)

Czym jest miłość? Właściwie niewiele o niej wiemy, gdyż – posłużę się porównaniem Andrzeja Sapkowskiego – „[…] z miłością jest jak z gruszką. Jest słodka i ma kształt. Spróbuj zdefiniować kształt gruszki”. Z drugiej strony miłość nie zawsze jest słodka, czasami cierpka, i jak gruszka może stanąć w gardle. Jedno natomiast wiemy – miłość jest specyficznym archetypem tak często podejmowanym w literaturze, filozofii i innych sztukach, bowiem przy całym znoju ludzkiego życia – pragniemy miłości, tęsknimy za nią. Tęsknimy za utraconą krainą wiecznej szczęśliwości…

Tanatos (zło, egoizm) wałczący z Erosem (dobro, miłość). W mitologii greckiej Eros wyłonił się z Chaosu jako siła rozmanżania.

Platońska teoria dwóch erosów

Starożytny filozof założył, że w człowieku ścierają się ze sobą dwie siły. Jedna z nich uszlachetnia (Eros) i wynosi człowieka na wyższy poziom poznania; druga natomiast skłania do działań egoistycznych (Tanatos).

Continue reading “O miłości. Teorie filozoficzno-teologiczne (od Platona do Fromma)” »