Archiwa tagu: Dr Marta Trybowska

Filozofia nie jest luksusem. Prelekcje dr M. Trybowskiej [INFOKOMENTARZ]

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie, w filii Pro-Media na al. Wojska Polskiego 2, odbyło się (21 czerwca br). pierwsze spotkanie z filozofią z cyklu „Co Sokrates na to?”. Prelekcję wprowadzającą do najistotniejszych filozoficzno-etycznych zagadnień poprowadziła dr Marta Trybowska, wieloletni pracownik Uniwersytetu Szczecińskiego, doktor filozofii, romanistka, religioznawczyni i malarka. Mimo godziny wykładu (g. 18:00 – mecz Polska-Ukraina na ME we Francji), wydarzenie spotkało się z zainteresowaniem szczecinian.

Wykład M. Trybowskiej w MBP w Szczecinie. Fot. Mariusz Rakoski/AR[e]TE

Wykład M. Trybowskiej w MBP w Szczecinie. Fot. Mariusz Rakoski/AR[e]TE

W wygłoszonej prelekcji dr Marta Trybowska podjęła kwestie związane z najważniejszymi filozoficznymi zagadnieniami, akcentując we wprowadzeniu to, co istotne dla samej filozofii – umiłowanie mądrości. Filozofia nie jest zatem „mądrością” samą w sobie (nie daje bowiem jednoznacznych, aksjomatycznych odpowiedzi na nurtujące nas pytania); to, co czyni ją wyjątkową wśród innych dyscyplin naukowych, to otwarty system poglądów oraz, co podkreśliła dr M. Trybowska, szeroko rozumiana „niepewność”. W przeciwieństwie do nauk formalnych (np. gramatyki czy matematyki) i realnych (np. biologia i inne empiryczne) filozofia nie tworzy zamkniętych i skończonych odpowiedzi: „Jeśli jakaś teoria zostanie naukowo potwierdzona [np. atomizm Demokryta], to czy w tym momencie kończy się filozofia?” – pytała doktor. Odpowiedź brzmi: nie. Filozofia nie może udać się na bezrobocie, i tak przykładowo w sprawie atomów, potwierdzonych już na początku XIX wieku, można pytać „a co było przed atomem?”. Można również pytać, co było przed Bogiem (lub, wg uznania, platońską Ideą)? W kontekście przywołanego ontologicznego bytu w prelekcji dr Marty Trybowskiej wyłoniła się religia: „Filozofia nie daje odpowiedzi pewnych, nie odwołuje się do autorytetów – stawia na intelekt i uczy zdyscyplinowanego myślenia. Jest cnotą intelektualną” – przypominała prelegentka. Filozofia, co najważniejsze, uczy krytycznego podejścia nie tylko wobec różnych poglądów, ale także w stosunku do własnych idei. Sokrates – w historii filozofii trudno szukać bardziej krytycznego i sceptycznego myśliciela – zasłynął zdaniem „wiem, że nic nie wiem”. Ten sam grecki filozof twierdził, że człowiek jest duszą; z czym „dusza” w rozumieniu Sokratesa sprowadzała się do samoświadomości (czego nam dzisiaj brakuje) oraz wiedzy (tu też nie najlepiej). Filozof jest zatem w stanie zapytać (czego nie zrobi teista): „Czy zdanie przeciwne byłoby równie prawdziwe”? Ogólne, wprowadzające rozważania o filozofii (nie zabrakło oczywiście pytań natury ontologicznej, poznawczej, estetycznej, antropologicznej czy etycznej) zostały zamknięte w nakazie: „Trzeba popaść w niepewność”.

Continue reading “Filozofia nie jest luksusem. Prelekcje dr M. Trybowskiej [INFOKOMENTARZ]” »