Poeci, do piór! [KONKURS POETYCKI]

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Będzinie ogłosiła IX edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Władysława Stefana Sebyły. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział osoby do 18. roku życia, osoby dorosłe oraz twórcy nieprofesjonalni, których wiersze nigdy wcześniej nie były publikowane.

Organizator konkursu. Fot.; materiały prasowe.

Organizator konkursu. Fot.; materiały prasowe.

Konkurs składa się z kliku etapów. W pierwszym uczestnicy nadsyłają – na adres biblioteki – swoje utwory (termin mija 29 kwietnia br.). W kopercie powinno się znaleźć pięć wierszy, każdy z nich w pięciu egzemplarzach. Autor jest również zobowiązany załączyć pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych (szczegóły w regulaminie konkursu). W drugim etapie organizatorzy powołują członków jury, których obrady potrwają od 9 do 30 maja br. 10 czerwca uczestnik otrzyma powiadomienie o zakwalifikowaniu się do finału, zaś laureata poznamy 17 czerwca, podczas ceremonii ogłoszenia wyników i wręczenia nagród. Partnerami konkursu zostali: Instytut Mikołowski im. Rafała Wojaczka w Mikołowie, Towarzystwo Historyczne im. Szembeków w Warszawie oraz Urząd Miejski w Będzinie.

Celami konkursu są, jak czytamy w regulaminie, m.in.: rozbudzanie zainteresowań twórczością poetycką, budowanie kompetencji językowych, kształtowanie świadomych i twórczych postaw wobec języka polskiego czy upamiętnienie Władysława Stefana Sebyły.

Władysław Sebyła (ur. 1902 w Kłobucku, zm. 1940 w Charkowie). Fot.: Wikipedia.

Władysław Sebyła (ur. 1902 w Kłobucku, zm. 1940 w Charkowie). Fot.: Wikipedia.

Władysław Sebyła tworzył w okresie międzywojennym. Pierwszy wiersz Przygody po pensji napisał w wieku 8 lat jako uczeń kłobuckiej szkoły. Za debiut autorski uznaje się cykl pt. Modlitwa, opublikowany w pracy zbiorowej Poezje w 1927 r. (w zbiorze ukazały się utwory grupy literackiej „Kwadryga”, której członkiem był również W. Sebyła). Twórczość wówczas 25-letniego poety krytycy określili społecznikowską i inspirowaną francuskim mizerabilizmem. Bohaterami jego wierszy byli, co podkreśla w swoim artykule Jan Borkowski[1], prości ludzie, często nędzarze, osoby pokrzywdzone i pracujące w ciężkich warunkach. W późniejszych latach utwory Sebyły zostały zdeterminowane przez klimat lat 30. XX wieku, nastroje pesymistyczne i katastroficzne. Pierwszy autorski tomik poetycki (Pieśń szczurołapa) wydał w 1930 roku. W wierszach dominują nie tylko wątki katastroficzne, ale także antyklerykalne.

Życie W. Sebyły brutalnie przerwała II wojna światowa. Pisarz wziął udział w kampanii wrześniowej, a po agresji ZSRR na Polskę został aresztowany przez sowietów. Jako jeden z jeńców osadzonych w Charkowie został rozstrzelany 11 kwietnia 1940 roku.

REGULAMIN KONKURSU. 

Mariusz Rakoski

[1] Zob.: Borkowski Jan, Władysław Sebyła, poeta przemilczany, Przejdź do artykułu  [dostęp z 16.04.2016 r.]

Dodaj komentarz