Konkurs Ojczyzna Polszczyzna 2013. II etap prawie za nami

W minioną sobotę, 26 października 2013 roku, w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli odbył się drugi etap Konkursu Ojczyzna Polszczyzna pod patronatem prof. Jana Miodka. W językowo-literackich zmaganiach w województwie zachodniopomorskim wzięło udział 28 uczniów.

Na początku był… Jan Miodek

Pierwsza edycja konkursu miała miejsce w 2002 roku, kiedy na rynku wydawniczym ukazał się Słownik Poprawnej Polszczyzny prof. Jana Miodka. Jednak korzenie inicjatywy wydawnictwa „Nowej Ery” oraz nauczycieli sięgają lat 60. – wówczas na łamach „Słowa Polskiego” prof. Jan Miodek publikuje cotygodniowe felietony dotyczące zjawisk we współczesnej polszczyźnie oraz organizuje warsztaty i odczyty, które popularyzują język polski wśród dziennikarzy. Celem konkursu jest, jak czytamy w regulaminie opublikowanym na oficjalnej stronie pomysłodawców, promowanie uczniów językowo uzdolnionych, pogłębianie ich świadomości językowej, rozwijanie ekspresji twórczej czy przygotowanie młodych ludzi do wystąpień publicznych i pozyskiwanie sojuszników w krzewieniu poprawnej polszczyzny.

Konkurs Ojczyzna Polszczyzna w Szczecinie

Konkurs Ojczyzna Polszczyzna w Szczecinie

Z wiedzy i talentu

Tegoroczny test etapu wojewódzkiego składał się z zadań zamkniętych oraz otwartych. Pytania nawiązywały do dwóch tekstów – fragmentu Pamiętnika z powstania warszawskiego Mirona Białoszewskiego oraz autotematycznego wiersza Chciałbym opisać Zbigniewa Herberta.

Arkusz testu – notabene skonstruowany na podobieństwo maturalnego – wymagał od uczestników konkursu nie tylko umiejętności czytania ze zrozumieniem, ale również wiedzy z zakresu teorii literatury i znajomości środków i tropów literackich: w teście pojawiły się takie tropy, jak: anakolut, elipsa czy metonimia. Organizatorzy sięgnęli również do ortografii – w jednym z zamkniętych zadań od uczniów wymagano znajomości pisowni połączeń wyrazowych z członem „niby”. Zarówno tropy literackie, jak również zasady pisowni nie stanowiły w większości problemu. Jeden z uczestników nie tylko zaznaczył prawidłową odpowiedź. Na marginesie przytoczył zasadę pisowni ze wspomnianym członem: „Niby piszemy z łącznikiem, wyjątek stanowią terminy biologiczne”. W innym miejscu, w nawiązaniu do utworu Zbigniewa Herberta, młodzież wykazała się wiedzą z zakresu liryki – aż 25 uczniów zaznaczyło w teście prawidłową odpowiedź, wskazując, że wiersz Chciałbym opisać jest autotematyczny i należy do liryki bezpośredniej.

W drugiej części testu uczniowie mieli za zadanie napisać wypracowanie na temat wyrażony przez poetę klasyka: Opisać świat – zadanie beznadziejne. W nawiązaniu do przytoczonych w teście tekstów oraz znajomości własnych lektur uczestnicy sprawnie, poprawnym i bogatym językiem rozważyli sens zdania Z. Herberta. We wstępie jednej pracy mogliśmy przeczytać: „Opiszmy świat. […] Niechaj powstanie dzieło zabarwione wszystkimi uczuciami, spojrzeniem każdego człowieka, zmierzchem i świtem, tęczą kultur. Wymyślmy baśń będącą jednocześnie prawdziwą historią”.

Z 28 uczniów do kolejnego etapu na szczeblu wojewódzkim jury zakwalifikowało 10 uczniów: 6 z XII LO w Szczecinie, 2 z Zespołu Szkół im. T. Kościuszki z Łobza, 1 z VI LO w Szczecinie oraz jedna uczennica z ZSP im. Czesława Miłosza w Gryficach. Szczęśliwa dziesiątka zmierzy się z językiem polskim (tym razem mówionym) 16 listopada. Wyłoniona trójka laureatów weźmie udział w Finale Ogólnopolskim Konkursu, który odbędzie się 6-7 grudnia we Wrocławiu w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich (Ossolineum).

Prace uczestników konkursu sprawdzała powołana komisja nauczycieli polonistów: Barbara Jaśkiewicz, Henryka Domozych oraz Mariusz Rakoski.

Więcej informacji na oficjalnej stronie konkursu: http://www.ojczyznapolszczyzna.pl/

Mariusz Rakoski

Dodaj komentarz