Archiwum kategorii: Recenzje

Filozofia seksu – Igor Primoratz [OPRACOWANIE]

Primortaz I., Filozofia seksu, przeł. Joanna Klimczyk, PWN, Warszawa 2012

Primortaz I., Filozofia seksu, przeł. Joanna Klimczyk, PWN, Warszawa 2012

Książka filozofa pochodzenia rosyjskiego i profesora na Uniwersytecie w Melbourne jest niewątpliwie jednym z najważniejszych wydarzeń wydawniczych 2012 roku (w Polsce, przetłumaczona przez Joannę Klimczyk, ukazała się nakładem PWN), bowiem stanowi wyczerpujące kompendium wiedzy z zakresu myśli filozoficzno-etycznej i teologicznej na temat ciała oraz seksu.

Autor podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie: co jest najważniejsze w seksie? Jakie wartości i czy w ogóle możemy wiązać stosunki seksualne z jakimikolwiek wartościami? Jaki cel? Jedni odpowiedzą, że prokreacja i podtrzymywanie, kultywowanie tradycyjnego modelu rodziny; drudzy, że „po prostu seks”, swoista, biologiczna „sztuka dla sztuki”, w której nie ma potrzeby doszukiwania się żadnych pozaseksualnych (wielo)sensów. A może podstawą seksu jest miłość lub międzyludzka, bliżej – personalno-cielesna komunikacja?

Continue reading “Filozofia seksu – Igor Primoratz [OPRACOWANIE]” »