Archiwum kategorii: Etyka

Grégoire Chamayou – „Podłe ciała”. O eksperymentach na ludziach

Tytuł recenzji»Podłe ciała« Grégoire Chamayou

Autor: Jarosław Czechowicz 

Dostęp: recenzja ukazała się 27 marca 2013 r. na Krytycznym okiem 

Gregoire Chamayou, Podłe ciała, tłum. J. Budzińska i in., Wydaw. słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2013

Chamayou G., Podłe ciała, tłum. J. Bodzińska i in., Wydaw. słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2013

Eksperyment to odwieczny i konieczny warunek rozwoju medycyny. Odbywał się w różnych formach i na przeróżnych podmiotach. Dzisiaj sankcjonowane są poczynania patologów i eksperymentatorów, które kiedyś wywoływały etyczne zwłaszcza oburzenie. Dziś rozprawia się o tym, czy można klonować człowieka, co zwracało jednak uwagę przed wiekami? Francuski filozof Grégoire Chamayou pochyla się w swej rozprawie naukowej nad znaczeniem sentencji fiat experimentum in corpore vili. Czym było eksperymentowanie na podłych ciałach? Czym były one same? Czy eksperymenty medyczne w XVIII i XIX wieku – bo ten okres interesuje badacza – bywały zbyt śmiałe, niepotrzebne, kontrowersyjne? Jakich nadużyć trzeba było się dopuścić, by zbadać ciała, o które nikt się nie upominał? Czy procesy takie jak inokulacja – wprowadzanie do organizmu wirusa, bakterii –  odbywały się w zgodzie z ludzkim rozumieniem szacunku zarówno do sfery duchowej, jak i cielesnej człowieka?

Continue reading “Grégoire Chamayou – „Podłe ciała”. O eksperymentach na ludziach” »

W kierunku poznania bez granic? O inokulacji i nie tylko. G. Chamayou

AKTUALIZACJA [17.03.2013]: Podłe ciała G. Chamayoua już w sprzedaży!

Seria: Przygody Ciała
ISBN: 978-83-7453-077-4
Rok wydania: 2012
Informacja: przełożyły Jadwiga Bodzińska i Katarzyna Thiel-Jańczuk
426 stron
format 163×225 mm
oprawa broszurowa

Cena: 38,50 zł (cena rynkowa 55,00 zł). Przejdź na stronę wydawnictwa i zamów! 

Gregoire Chamayou, Podłe ciała, tłum. J. Budzińska i in., Wydaw. słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2013

Pierwsza w historii nauki książka podejmująca studium ciał poddanych eksperymentom. Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, mimo że w upadłości układowej, wciąż zaskakuje nowymi odważnymi tytułami, dotąd nieznanymi polskiemu czytelnikowi. W przygotowaniu książka Podłe ciała G. Chamayoua (ur. 1976), francuskiego filozofa i historyka nauki. Oficyna udostępniła na swojej stronie internetowej spis treści oraz fragmenty książki, które odsłaniają obszar zainteresowań francuskiego badacza. Podłe ciała prezentują historie ludzi skazanych na śmierć w imię nauki, eksperymentów: „[…] galernicy, więźniowie, sieroty, prostytutki, pacjenci szpitali, paralitycy, niewolnicy i umierający, którzy na przestrzeni historii służyli za materiał do eksperymentów tworzących współczesną medycynę” (zapowiedź wydawnictwa). To książka nie tylko dla lekarzy, chirurgów czy naukowców – autor podejmuje ważne konflikty moralno-etyczne i stawia zasadne pytania, np.: czy inokulacja (wprowadzenie do danego ustroju patogenu w postaci wirusa, bakterii, grzyba lub pasożyta) jest moralnie dopuszczalna? czy można przekładać zyski medyczne, poznawcze kosztem ciał „o małej wartości” (podłych ciał: prostytutek, niewolników, sierot…)? czy gwarancją ciągłości ciał szlachetnych, ich biologicznej egzystencji zapewniającej rozwój społeczeństwa jest przyzwalanie na swoistą formę eugeniki, wyniszczanie ciał słabych i uznanych za moralnie gorszych? Książka G. Chamayoua to również świadectwo minionych wieków, obraz arystokracji, piastujących najwyższą władzę oraz warstw najuboższych, grzeszników, głodnych i nędzarzy składnych w ofierze postępującej medycyny. Udostępnione fragmenty zmuszają również do zadumy o wiecznym konflikcie praw ludzkich i boskich – czy istnieją granice, których człowiekowi nie można przekraczać? gdzie kończy się szlachetna intencja pomagania chorym, a w którym momencie zaczyna się egocentryczne szaleństwo?

Mariusz Rakoski

O etyce w szkole – dr Krzysztof Saja [ROZMOWA]

Etyki nie należy mylić z moralnością. Etyka jest działem filozofii zajmującym się badaniem moralności (zbiór dyrektyw).

Etyki nie należy mylić z moralnością. Etyka jest działem filozofii zajmującym się badaniem moralności (zbiór dyrektyw).

W Polsce w 888 szkołach (zarówno publicznych, jak i niepublicznych, na wszystkich etapach edukacji) nie odbywają się lekcje religii. Od 1 września 2012 roku w polskich szkołach obowiązuje nowa organizacja tych zajęć, które w tym roku znalazły się na liście przedmiotów fakultatywnych (czyli nieobowiązkowych). Według nowej zasady religia czy etyka uzyskuje status przedmiotu obowiązkowego, jeżeli przynajmniej siedmioro uczniów zadeklaruje uczestnictwo. W przypadku osób niepełnoletnich taką wolę w imieniu ucznia składa rodzic lub pełnoprawny opiekun. Niestety, ale etyka w polskich szkołach to wciąż niespełnione marzenie wybitnych etyków oraz filozofów. Dzieje się tak, ponieważ jednostki edukacyjne borykają się z brakiem odpowiedniej, wyszkolonej kadry pedagogicznej, dlatego problem zamiata się pod dywan. Dyrekcje szkół podsuwają rodzicom swoiste deklaracje z prośbą o zorganizowanie lekcji religii. Wiele do życzenia pozostawia również prowadzenie zajęć przez katechetów, księży czy teologów – czyli przez osoby z jasno określonym światopoglądem.

Continue reading “O etyce w szkole – dr Krzysztof Saja [ROZMOWA]” »