Digitalizacja zbiorów bibliotecznych i archiwaliów

Udostępnianie zbiorów cyfrowych natrafia na jedną, poważną barierę – ograniczenia wynikające z prawa autorskiego. W tej kwestii zaletą digitalizacji jest fakt, że nośniki cyfrowych danych mają niewielkie rozmiary w porównaniu do zbiorów tradycyjnych. Digitalizacja to zatem więcej niż tylko potrzeba, to konieczność. Digitalizacja zbiorów http://www.archidoc.pl/skanowanie-i-e-archiwum.html bibliotecznych i archiwaliów. Jeśli chodzi o ochronę zbiorów, digitalizacja jest w stanie zapewnić dziedzictwu narodowemu przetrwanie przez długi okres czasu, a przynajmniej w dużym stopniu uczynić to bardziej prawdopodobnym. Digitalizacja powinna być trzecią, po profilaktyce i konserwacji, metodą archiwizacji materiałów bibliotecznych. Także tu digitalizacja daje wielkie możliwości, największe jak dotąd w historii ludzkości. Dzięki niej niepełnosprawni mogą mieć dostęp do zbiorów bibliotecznych nie wychodząc z domu. Bardzo trudna może okazać się ochrona tradycyjnych zbiorów bibliotecznych w razie wojny. Biblioteki powinny się w miarę możliwości przygotować na taki scenariusz i opracować już teraz, w czasie pokoju, plany ochrony zbiorów na wypadek wojny. Dostępu do zbiorów nie ograniczy również położenie biblioteki. Digitalizacja stwarza wielkie możliwości dla nielegalnego obrotu publikacjami. Przeznaczeniem repozytoriów jest ochrona zbiorów poprzez ich odświeżanie, okresowe sprawdzanie sum kontrolnych, przenoszenie na inne nośniki, konwertowanie w razie konieczności na inne formaty. Digitalizacja to bardzo dobry sposób ochrony środowiska człowieka. Do powstania takiej wyjątkowej formuły dostępu do zbiorów w Polsce jeszcze nie doszło. Digitalizacja to również bardzo dobra metoda udostępniania zbiorów. Przyczyny degradacji tradycyjnych zbiorów bibliotecznych można podzielić na dwie grupy. W wielkim stopniu ułatwia ona korzystanie ze zbiorów bibliotecznych. Dostęp do cyfrowych zbiorów jest nieograniczony także w wymiarze czasowym. Digitalizacja jest w stanie ograniczyć jego użycie, a w przyszłości zupełnie wyeliminować. Digitalizacja umożliwia dotarcie do wiedzy ludziom, którzy nie mogą jej zdobywać tradycyjnie. Czy digitalizacja jest pożyteczna, niezbędna czy może stanowi bibliotekarską fanaberię? Digitalizacja sprawia, że zbiory mogą być rozpowszechniane w stopniu dotąd w historii nie zaobserwowanym. Digitalizacja to bardzo dobra metoda zabezpieczenia zbiorów, nie tylko przed wojną, ale także przed innymi zagrożeniami, z którymi spotykamy się na co dzień. Ułatwia archiwizację zbiorów i ich udostępnianie oraz pozwala chronić środowisko. Digitalizacja sprawia, że podczas korzystania ze zbiorów ludzie nie narażają ich na zniszczenie lub utratę. Tematem artykułu była digitalizacja zbiorów bibliotecznych. W celu udostępnienia zdigitalizowanych zbiorów wykonujemy i uruchamiamy strony internetowe. W ten sposób czytelnik ma dostęp do zbiorów wszystkich bibliotek w kraju i na świecie. Archiwizacja zbiorów bibliotecznych interesuje i dotyczy przede wszystkim bibliotekarzy. Druga grupa zagrożeń dla zbiorów to czynniki zewnętrzne.